Gmina Kotuń

ul. Siedlecka 56c 08-130 Kotuń


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Wybory Prezydenckie 2015 - Informacja o obwodach gosowania

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOTUŃ

z dnia 7 kwietnia 2015r

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia  2011r. Kodeks wybroczy /Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn. zm./oraz Uchwały Nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia  31 stycznia 2013r w sprawie podziału Gminy Kotuń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013r. poz. 2375 z późn. zm./ - podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz dla głosowania korespondencyjnego  utworzonych na terenie Gminy Kotuń dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  10 maja 2015r.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej


1.


Kotuń

Urząd Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 56C


2.

Łączka, Łęki, Marysin, Niechnabrz,

Rososz, Trzemuszka, Żeliszew Duży,

Żeliszew Podkościelny

Świetlica wiejska Żeliszew Podkościelny  11

3.

Albinów, Bojmie, Ryczyca, Sosnowe, Żdżar

Zespół Szkół Bojmie 33

4.

Jagodne, Kępa, Koszewnica, Oleksin,

Pieńki, Sionna, Wilczonek

Szkoła Podstawowa Koszewnica 36

5.

Czarnowąż, Józefin, Mingosy, Polaki

Świetlica  wiejska Polaki 63B

6.

Broszków, Gręzów, Tymianka

Świetlica wiejska Gręzów 48

7.

Chlewiska, Cisie – Zagrudzie,

Nowa Dąbrówka, Pieróg

Szkoła Podstawowa Cisie – Zagrudzie 42

 

 

 

  1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 75 lat może w terminie do dnia 1 maja 2015r.  złożyć wniosek do Wójta Gminy Kotuń o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

  1. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy Kotuń przez wyborcę do dnia  25 kwietnia 2015r.
  2. Lokale dostosowane do potrzeb wyborcy niepełnosprawnego znajdują się w Kotuniu i w Koszewnicy.
  3. Lokal właściwy do głosowania korespondencyjnego znajduje się w Kotuniu.
  4. Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania w godzinach 700 – 2100.

Wójt
/-/

Grzegorz Góral