VI Sesja Rady Gminy Kotuń - 16 marca 2015 r.

Drukuj

 

Informujemy, że w dniu 16 marca  2015 r. o godzinie 14 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie  się

VI Sesja Rady Gminy Kotuń VII Kadencji.

 

 

 

UCHWAŁY: BIP

 


Artykuły
Protokół Nr VI.2015

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2015-2026

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kotuń na lata 2015-2020

Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych

Uchwała w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Kotuń

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Kotuń

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kotuń na 2015 rok.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych Rady Gminy Kotuń na 2015 rok.