IX Sesja Rady Gminy Kotuń - 18 maja 2015 r. Drukuj

Informujemy, że w dniu 18 maja  2015 r. o godzinie 14

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się

IX Sesja Rady Gminy Kotuń VII Kadencji.

Projekty uchwał: Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjete uchwały: Biuletyn Informacji Publicznej

 


 


Zwołanie sesji

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2015-2026

Projekt uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Projekt uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska
Forum Związków Zawodowych

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Cisiu-Zagrudziu

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
w Koszewnicy

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji
na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kotuń

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kotuń

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kotuń

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Dąbrówka - część działek nr ew. 10 i 11