REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE LIKWIDACJI SZKÓŁ !!!

Drukuj


SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KOTUŃ

 

22 kwietnia 2012 roku, z inicjatywy grupy mieszkańców, odbędzie się referendum lokalne w sprawie dalszego funkcjonowania lub likwidacji dwóch szkół podstawowych naszej Gminy szkoły w Broszkowie oraz szkoły w Koszewnicy.

W dniu 20 lutego 2012 r. Rada Gminy w Kotuniu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkół podstawowych w Broszkowie, Cisiu-Zagrudziu i Koszewnicy.

Najważniejsze motywy tej decyzji to:

Chcę jednocześnie dodać, że w roku 2012 zostanie w Polsce zlikwidowanych około 2000 placówek oświatowych. Dlatego też decyzja Rady Gminy w Kotuniu nie jest przypadkiem odosobnionym, ale wpisuje się w zmiany systemowe oświaty na terenie naszego kraju.

Zdając sobie jednak sprawę z wagi podejmowanej decyzji, a także doceniając rolę szkoły w środowisku lokalnym, Rada Gminy w Kotuniu przedstawiła przedstawicielom rodziców i nauczycieli poszczególnych placówek propozycję przejęcia szkół i dalszego prowadzenia ich.

Na chwilę obecną gotowość do rozmów w zakresie takiego sposobu rozwiązania problemu wyrazili tylko przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Cisiu-Zagrudziu.

Z ofertą dalszego prowadzenia placówek w Broszkowie i Koszewnicy wystąpiła też inna osoba fizyczna. Pragnę jednocześnie dodać, że ewentualna zmiana organu prowadzącego szkołę nie powoduje pogorszenia warunków nauczania dla uczniów.

Podsumowując chcę podkreślić, że zbliżające się referendum jest w istocie głosowaniem nad dalszym rozwojem Gminy Kotuń. Myślę, że przedstawione powyżej argumenty pozwolą Państwu podjąć właściwą decyzję.

Sławomir Adamiak
(-)

Wójt Gminy Kotuń