INFORMACJA Przewodniczącej Rady Gminy Kotuń z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Referendum:

Drukuj

INFORMACJA
Przewodniczącej Rady Gminy Kotuń
z dnia 30 marca 2012 roku


Na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks
wyborczy /Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ podaje się do publicznej wiadomości
skład Gminnej Komisji do Spraw Referendum powołanej Uchwałą Nr XVI/101/12
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 2012r w sprawie powołania Gminnej Komisji
do Spraw Referendum
:

Ewa Roguska – Przewodniczący Komisji
Paweł Golcew – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Marlena Angelika Dacewicz – Członek Komisji
Ewa Matyszczyk – Członek Komisji
Halina Michałowska – Członek Komisji
Janusz Ciok – Członek Komisji

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Anita Drabarek

 

pobierz