Dni Kotunia - 26 czerwca -cz. II - fotorelacja Drukuj

Część 2

26 czerwca 2011 r. Dzień II Dni Kotunia w fotorelacji Piotra Todorskiego


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii europejskiej w ramach osi 4-LEADER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013